Reglement Dorpskwis Lierop 2019

1. Algemeen

De organisatie is in handen van Stichting Dorpskwis Lierop.

Onderstaand reglement is van toepassing op alle deelnemers die deelnemen aan de Dorpkwis Lierop 2019

2. Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier, wat te downloaden is via de website www.dorpskwislierop.nl.

Het inschrijfgeld is € 50,-. Na bevestiging van deelname sturen we een betaalverzoek. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief.

Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

3. Teams

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 8 tot 12 personen. 

Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden.

De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per whatsapp of e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.

Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Lierop en is minimaal 18 jaar. 

De werkplek van een team tijdens de kwis bevindt zich op één adres in Lierop en alle teamleden nemen deel vanuit deze locatie aan de dorspkwis. Dit adres dient kenbaar te zijn bij de organisatie.

De teamcaptains worden vooraf geïnformeerd tijdens een zgn. teamcaptainsbijeenkomst. Hiervoor worden ze per mail uitgenodigd. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht.

4. Deelnemen

De teamcaptain haalt op zaterdag 5 oktober 2019 om 15.30 uur een kwisboek op, op een nog nader te bepalen locatie. 

Het kwisboek dient uiterlijk om 19.30 uur weer ingeleverd te worden bij de Vurherd.

Teams die hun kwisboek niet binnen de gestelde tijd ophalen of later dan 19.30 inleveren, worden uitgesloten van de competitie en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing. 

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier als bij aanvang, met de juiste paginavolgorde en volledig, ingeleverd worden. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.

Alle teams dienen tijdens de prijsuitreiking herkenbaar te zijn als één team.

5. Puntentoekenning en uitslag

De Dorpskwis Lierop bestaat uit 10 categorieën. 

De gegeven antwoorden worden door de organisatie direct na afloop van de kwistijd op hun juistheid beoordeeld.

Slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op.

Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die het kwisboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen. 

Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is het tijdstip van binnenkomst voor het inleveren van het kwisboek bepalend.

6. Uitslag

Alle deelnemende teams worden verwacht op de prijsuitreiking bij de Vurherd op zaterdag 5 oktober 2019. De zaal van de Vurherd is geopend vanaf 19.30 uur, de aanvang van het programma is 21.00 uur.

De antwoorden worden uiterlijk 14 dagen na de prijsuitreiking op de website gepubliceerd.

De uitslag van de dorpskwis is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen

De organisatie stelt een geldprijs ter beschikking voor het winnende team. Dit bedrag kan alleen toegekend worden aan een goed doel of een Lieropse vereniging of stichting.

8. Tenslotte

De organisatie van de Dorpskwis Lierop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.

Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Lierop te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.

Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes en andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers.

Op deelname aan de Dorpskwis Lierop is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.